Articles

In His Name is frequently featured in magazines, both online and print. In this section, you will be able to read such articles, all directed at either turning hearts to Jesus, or enabling believers to do likewise.

WOMEN OF GRACE – JOY! Magazine

Watch out for Ev. Tamryn’s section in the Women of Grace monthly feature in JOY! Magazine starting from November.

FEATURE: JOY! Digital

JOY! Digital featured our Mulumula Gospel Crusade in their “News” section.

FEATURE: Gateway News

Gateway News has featured our Mulamula Gospel Crusade, which took place from 17 – 23 August 2015.

JUIG! Article – “Die Kanaal”

Vir meer as twee jaar het Pretty (21) gesukkel met intense pyn in haar maag en byna alle hoop verloor om ooit genesing te ontvang. Soos God dit bepaal het, het sy Majosi besoek – ‘n plattelandse dorpie – waar ons onlangs een van ons veldtogte gehou het.

JOY! Article – “The Channel”

Having struggled with an intense pain in her stomach for over two years, Pretty (21) had nearly given up all hope of being healed. As God had planned it, she happened to be visiting Majosi, a rural village where we were having one of our crusades at the time.

JUIG! Article – “Oorvloedige Lewe”

Vanaf 26 Januarie – 1 Februarie 2015, het die In His Name span ‘n vurige Evangelieboodskap gepredik in Majosi – ‘n plattelandse dorpie in die Limpopo Provinsie van Suid-Afrika. Soos gebruiklik is die Evangelieboodskap opgevolg deur ‘n vloedgolf van bekerings, genesing en verlossing. Die spesifieke getuienis van ‘n jongman een aand, was ‘n allesinsluitende element van die gebeure tydens die veldtog.

JOY! Article – “Abundant Life”

From 26 January – 1 February 2015, the In His Name team preached a fiery Gospel in Majosi, a rural village within the Limpopo province of South Africa. As usual, the Gospel message was followed by a floodtide of salvation, healing and deliverance. One young man’s story in particular, encompassed all these elements.

css.php